Konwerter aplikacji MAGIC do C#

Łącząc wieloletnie doświadczenie firmy INFRA w tworzeniu aplikacji na platformę MAGIC poparte wieloma nagrodami, z doświadczeniem i sukcesami w tworzeniu zautomatyzowanych konwerterów miedzy platformami firmy KMP Innowacje powstał KONWERTER systemów MAGIC - C#.
Wraz z firmą YUMASOFT oferującą usługi konwersji MAGIC do C# poza granicami Polski łączymy narzędzia, wiedzę i doświadczenie by zaoferować usługi konwersji na najwyższym poziomie

INFRA S.A.

 magic4net MAGIC4NET 

Konwerter MAGIC - C#. Stworzony przy współpracy z firmą INFRA S.A. pozwala na ciągłą i automatyczną konwersję systemów napisanych w MAGIC do C#. Usługi konwersji oferowane klientom krajowym

Ponad 20 letnie doświadczenie w tworzeniu systemów na platformę MAGIC

Wysoka jakość systemów MAGIC potwierdzona nagrodami, między innymi 'MAGIC Award For Excellence in Development Acievement'

Programiści MAGIC szkoleni między innymi na 'MAGIC University International'

Yumasoft

 magic4net MAGIC4NET 
Konwerter MAGIC - C#. Stworzony przy współpracy z firmą INFRA S.A. pozwala na ciągłą i automatyczną konwersję systemów napisanych w MAGIC do C#. Usługi konwersji oferowane klientom zagranicznym
 ds4net DS4NET 

Konwerter COBOL Dialog System - C#. Pozwala na ciągłą i automatyczną konwersję systemów napisanych w COBOL Dialog System do C#

Więcej informacji na temat konwersji COBOL Dialog System do C#

For international clients looking for MAGIC to C# conversion, please contact YUMASOFT

Zalety

Kompletna

Konwersja obejmuje do 100% konwertowanego systemu. W specyficznych sytuacjach nie poddających się automatycznej konwersji, nasz zespół programistów MAGIC pomoże w identyfikacji przyczyn i zaproponuje możliwe rozwiązania

Przystępna

Koszt konwersji określany jest indywidualnie na podstawie złożoności konwertowanej aplikacji oraz określonego środowiska docelowego.

Ekonomicznie uzasadnione

Przy ciągle rosnących cenach Run-Time-ów esystemu MAGIC, możliwość konwersji stworzonego systemu do platformy .NET i języka C# pozwoli zwiększyć marżę na oferowanych systemach, jednocześnie nie wymagając dodatkowych nakładów pracy oraz ręcznego przepisywania w nowej platformie.

Wieloplatformowa

Wynikiem konwersji może być system Windows Forms (zgodny z MONO), WPF (zgodnie z wzorcem projektowym MVVM) a także ASP.NET MVC (aplikacje internetowe). Konwersja odbywa się standardowo do c# 6.0. Inne wersje na życzenie

Niezawodna

Przekonwertowany system przechodzi testy akceptacyjne a błędy konwersji są na bieżąco analizowane przez nasz zespół programistów MAGIC oraz .NET. Wykryte błędy konwertera są na bieżąco przesyłane do zespołu konserwującego konwerter i na bieżąco poprawiane.

Wydajna

Szybkość konwersji była jednym z podstawowych założeń przy tworzeniu konwertera. Szybkość procesu konwersji pozwala na ciągłe tworzenie systemu na platformie MAGIC i testowanie go już po konwersji

Ciągła

Możliwe jest stworzenie potoku wykonawczego, w którym system nadal tworzony jest i rozwijany na platformie MAGIC. Po wprowadzeniu poprawek lub nowych funkcjonalności w systemie MAGIC, system jest na bieżąco konwertowany i kompilowany do platformy wynikowej. testowanie może odbywać się już na platformie wynikowej

Standardowe scenariusze konwersji

  • Migracja do .NET
    Jednorazowa konwersja systemu MAGIC. Dalsza konserwacja i rozwój systemu na platformie .NET. Scenariusz preferowany gdy zespół programistów MAGIC przestał istnieć lub nie jest w stanie utrzymać bieżącej konserwacji systemu
  • Konwersja ciągłą
    System nadal tworzony jest i konserwowany na platformie MAGIC, jednak klientom dostarczana jest wersja skonwertowana. Scenariusz polecany gdy rozwój systemów na platformie MAGIC nie stwarza problemów a firma chce zwiększyć marżę lub obniżyć cenę oferowanych przez siebie systemów
  • Konwersja hybrydowa
    System nadal konserwowany jest na platformie MAGIC, jednak dodawanie nowej funkcjonalności następuje już w środowisku .NET. Scenariusz polecany gdy firma planuje migrację systemów do platformy .NET jednak zespół .NET nie jest od razu w stanie przejąć konserwacji i rozwoju przekonwertowanego systemu.

Kontakt

Adres email do kontaktu dla klientów krajowych infra@infra.pl