Zintegrowany System INFRA ERP

Zintegrowany System Informatyczny INFRA ERP to autorski system klasy ERP / BI. Wielość modułów i stopień ich zaawansowania w porównaniu do większości tego typu rozwiązań typują go do jednego z najlepszych takich systemów na rynku. Moduły są wysoce konfigurowalne, dzięki temu dostosować je można do obsługi przedsiębiorstw różnej wielkości i profilu jak równiez do obsługi jednostek budżetowych.