Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 lipca 2020 r. o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 46-020 Opole.

Dokumenty

  • PLIK - Struktura kapitału zakładowego (Sunday, May 16, 2021)
  • PLIK - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (Monday, May 16, 2016)
  • PLIK - Treść projektów uchwał NWZ (Monday, May 16, 2016)
  • PLIK - Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania (Monday, May 16, 2016)