Strategia rozwoju Emitenta

W przyjętej strategii rozwoju Emitent zakłada stały rozwój własnego autorskiego oprogramowania, tj. Zintegrowanego Systemu Informatycznego INFRA. Ponadto Emitent podejmował będzie ciągłe działania związane ze sprzedażą i konserwacją aplikacji.Wytworzenie, sprzedaż i konserwacja programów w nowych technologiach, będących częścią ZSI INFRA

Emitent zakłada, iż w dalszym toku działalności konieczne jest wytworzenie, a następnie sprzedaż i konserwacja oprogramowania tworzonego w nowych technologiach, tj. Microsoft .NET oraz technologiach mobilnych, które będzie częścią autorskiego rozwiązania Zintegrowanego Systemu Informatycznego INFRA. W wyniku realizacji tego celu stworzone zostaną następujące moduły:

 • CAS (Controlling–Analizy-Sprawozdawczość) – moduł integrujący informacje o charakterze finansowym i zarządczym
 • CRM – moduł do zarządzania relacjami i obiegu informacji z klientami
 • ZP – moduł zarządzania produkcją


Sprzedaż i konserwacja zaktualizowanych wersji programów będących częścią ZSI INFRA


Emitent zakłada ciągłą sprzedaż i konserwację oferowanych programów w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego INFRA. Mowa jest tutaj o modułach już wytworzonych w nowej technologii Microsoft .NET, tj.:


 • INFRA-KADRY
 • INFRA-PŁACE
 • INFRA-EKP
 • INFRA-FK
 • INFRA-FAKTURA
 • INFRA-AMOR
 • INFRA-WYPOSAŻENIE
 • INFRA-LOGISTYKA
 • ePodatnik
 • eUsługi Manager
 • eUsługi Pracownik
 • eUsługi Kontrahent

Sprzedaż usług i konserwacja aplikacji w serwisie www.MojaDobraFirma.pl

W ramach realizacji tego filaru strategii, Emitent zaprojektował serwis www.MojaDobraFirma.pl, który umożliwia z poziomu przeglądarki internetowej dostęp do kompleksowej obsługi firm prowadzących księgowość w oparciu o Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów (PKPiR). Serwis opiera się o model abonamentowego dostępu, z którego korzystać mogą bezpośrednio przedsiębiorstwa oraz biura rachunkowe, które dzięki aplikacji mogą prowadzić księgowość dla swoich klientów. Spółka realizować będzie sprzedaż usług oraz dokonywać będzie konserwację aplikacji dostępnych w serwisie www.MojaDobraFirma.pl.

Aktualizacja oprogramowania u dotychczasowych klientów

W związku z pracami nad adaptowaniem wytworzonych rozwiązań składających się na Zintegrowany System Informatyczny INFRA do nowych technologii, Emitent oprócz dostarczania ich nowym klientom, postanowił systematycznie aktualizować do nowych wersji oprogramowanie u dotychczasowych klientów. Dzięki temu możliwe będzie płynne przejście do wsparcia oprogramowania wytworzonego w nowym środowisku, bez utraty wcześniej obsługiwanych klientów.

Konserwacja programów wytworzonych w starszych technologiach

Emitent dostarczając swoje rozwiązania klientom od 1988 r., zobowiązał się do świadczenia usług konserwacyjnych obejmujących bieżące wsparcie zapewniające bezproblemową obsługę oprogramowania. Polityka budowania zaufania wśród klientów jest kontynuowana, w związku z czym Emitent do czasu uaktualnienia oprogramowania u ostatniego klienta będzie zajmował się konserwacją dotychczasowych wersji aplikacji.