Dokumenty

 • 3/2019 - Raport kwartalny za IQ 2019 (Wednesday, May 29, 2019)
 • 2/2019 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2018 (Wednesday, May 29, 2019)
 • 13/2018 - Raport kwartalny za IIIQ 2018 (Wednesday, May 29, 2019)
 • 11/2018 - Raport kwartalny za IIQ 2018 (Wednesday, May 29, 2019)
 • 05/2018 - Raport kwartalny za IQ 2018 (Wednesday, May 16, 2018)
 • 16/2017 - Raport kwartalny za IIIQ 2017 (Tuesday, January 9, 2018)
 • 08/2017 - Raport kwartalny IIQ 2017 (Friday, August 11, 2017)
 • 06/2017 - Raport roczny za rok 2016 (Sunday, July 16, 2017)
 • 05/2017 - Raport kwartalny IQ 2017 (Monday, May 15, 2017)
 • 01/2017 - Raport kwartalny IVQ 2016 (Monday, February 13, 2017)
 • 05/2016 - Raport kwartalny IIIQ 2016 (Thursday, November 10, 2016)
 • 04/2016 - Raport kwartalny IIQ 2016 (Thursday, August 11, 2016)
 • 03/2016 - Raport kwartalny IIQ 2016 (Thursday, August 11, 2016)
 • 02/2016 - Raport kwartalny IQ 2016 (Thursday, May 12, 2016)
 • 01/2016 - Raport roczny za rok 2015 (Monday, April 18, 2016)
 • 04/2015 - Raport kwartalny IVQ 2015 (Thursday, February 11, 2016)
 • 03/2015 - Raport kwartalny IIIQ 2015 (Thursday, November 12, 2015)
 • 02/2015 - Raport kwartalny IIQ 2015 (Wednesday, August 12, 2015)
 • 01/2015 - Raport kwartalny IQ 2015 (Monday, May 25, 2015)