Dokumenty

 • 01/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (Wednesday, May 29, 2019)
 • 07/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r. (Monday, February 4, 2019)
 • Załącznik nr 1 do 07/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r. (Monday, February 4, 2019)
 • 05/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (Tuesday, July 10, 2018)
 • 04/2018 - Otrzymanie przez Emitenta pierwszej transzy środków z rozliczenia dotacji (Wednesday, May 16, 2018)
 • 03/2018 - Podpisanie przez Emitenta umowy na dystrybucję usług konwersji systemów informatycznych (Monday, March 12, 2018)
 • 02/2018 - Podpisanie przez Emitenta umowy do dofinansowania z NCBR (Thursday, March 1, 2018)
 • 01/2018 - Wybór projektu Emitenta do dofinansowania z NCBR (Thursday, February 1, 2018)
 • 24/2017 - Zejście z progu 5% (Wednesday, January 10, 2018)
 • 22/2017 - Zejście z progu 5% (Wednesday, January 10, 2018)
 • 21/2017 - Wprowadzenie akcji zwykłych serii A12 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. (Sunday, July 16, 2017)
 • 19/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017 r. (Sunday, July 16, 2017)
 • 18/2017 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (Monday, June 12, 2017)
 • 17/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (Monday, June 12, 2017)
 • 16/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (Monday, June 12, 2017)
 • 15/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (Monday, June 12, 2017)
 • 14/2017 - Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych (Sunday, June 11, 2017)
 • 13/2017 - Przekroczenie progu 20% (Sunday, June 11, 2017)
 • 12/2017 - Przekroczenie progu 20% (Sunday, June 11, 2017)
 • 11/2017 - Zejście z progu 5% (Sunday, June 11, 2017)
 • 10/2017 - Zejście z progu 5% (Sunday, June 11, 2017)
 • 09/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni (Friday, June 2, 2017)
 • 08/2017 - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect (Monday, May 22, 2017)
 • 07/2017 - Przekroczenie progu 10% (Wednesday, March 8, 2017)
 • 06/2017 - Przekroczenie progu 10% (Wednesday, March 8, 2017)
 • 05/2017 - Przekroczenie progu 10% (Friday, March 3, 2017)
 • 04/2017 - Przekroczenie progu 20% (Thursday, February 2, 2017)
 • 03/2017 - Przekroczenie progu 20% (Thursday, February 2, 2017)
 • 02/2017 - Przekroczenie progu 15% (Thursday, February 2, 2017)
 • 01/2017 - Przekroczenie progu 15% (Thursday, February 2, 2017)
 • 07/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów (Tuesday, December 13, 2016)
 • 05/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał (Wednesday, November 9, 2016)
 • Załącznik nr 1 do 05/2016 - Ogłoszenie zarządu spółki INFRA spółka akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Wednesday, November 9, 2016)
 • 04/2016 - Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu oraz podpisanie warunkowej umowy pożyczki. (Tuesday, September 20, 2016)
 • 03/2016 - Raport dot. wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.06.2016 r (Friday, June 17, 2016)
 • Załącznik nr 01 do 03/2016 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.06.2016 r (Friday, June 17, 2016)
 • 01/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ (Monday, May 16, 2016)
 • 05/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Monday, June 29, 2015)
 • 04/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Monday, June 29, 2015)
 • 03/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Monday, June 29, 2015)
 • 02/2015 - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Monday, June 29, 2015)
 • 01/2015 - Uzyskanie dostępu do systemu ESPI (Monday, May 4, 2015)