Dokumenty

 • 5/2019 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2019 roku (Thursday, June 27, 2019)
 • 4/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (Wednesday, May 29, 2019)
 • 3/2019 - Raport kwartalny za IQ 2019 (Tuesday, May 28, 2019)
 • 2/2019 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2018 (Monday, May 27, 2019)
 • 01/2019 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. (Monday, February 4, 2019)
 • 13/2018 - Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. (Monday, February 4, 2019)
 • 12/2018 - Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą. (Monday, February 4, 2019)
 • 11/2018 - Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. (Monday, February 4, 2019)
 • 10/2018 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA (Tuesday, July 10, 2018)
 • 09/2018 - Zakończenie subskrypcji obligacji serii A (Tuesday, July 10, 2018)
 • 08/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA (Tuesday, July 10, 2018)
 • 06/2018 - Dojście do skutku emisji obligacji serii A i ich przydział (Tuesday, June 5, 2018)
 • 05/2018 - Raport kwartalny za IQ 2018 (Wednesday, May 16, 2018)
 • 04/2018 - Emisja obligacji serii A Spółki INFRA S.A. (Friday, April 27, 2018)
 • 03/2008 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2017 (Wednesday, March 21, 2018)
 • 02/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. (Friday, January 12, 2018)
 • 01/2018 - Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Infra S.A. za rok 2017. (Tuesday, January 9, 2018)
 • 16/2017 - Raport okresowy za 2 kwartał 2017 r. (Tuesday, January 9, 2018)
 • 15/2017 - Raport okresowy za 2 kwartał 2017 r. (Friday, August 11, 2017)
 • 14/2017 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A12 (Thursday, August 10, 2017)
 • 13/2017 - Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (Sunday, July 16, 2017)
 • 12/2017 - Wybór Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (Friday, June 30, 2017)
 • 11/2017 - Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2017 roku (Friday, June 30, 2017)
 • 10/2017 - Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję (Tuesday, June 27, 2017)
 • 09/2017 - Korekta raportu nr 08/2017 wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (Monday, June 19, 2017)
 • 08/2017 - Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza (Monday, June 12, 2017)
 • 07/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni (Friday, June 2, 2017)
 • 06/2017 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2016 (Thursday, June 1, 2017)
 • 05/2017 - Raport okresowy za 1 kwartał 2017 r. (Monday, May 15, 2017)
 • 04/2017 - Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy (Saturday, April 15, 2017)
 • 03/2017 - Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. (Monday, February 13, 2017)
 • 02/2017 - Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego i aktualny tekst jednolity statutu (Thursday, February 2, 2017)
 • 01/2017 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku (Monday, January 23, 2017)
 • 16/2016 - Treść uchwał podjętych przez NWZA (Friday, December 9, 2016)
 • 15/2016 - Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. (Thursday, November 10, 2016)
 • 14/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał (Wednesday, November 9, 2016)
 • Załącznik nr 1 do 14/2016 - Ogłoszenie zarządu spółki INFRA spółka akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Wednesday, November 9, 2016)
 • 13/2016 - Wniosek akcjonariuszy o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela (Friday, September 9, 2016)
 • 12/2016 - Informacja dotycząca opublikowania raportu kwartalnego Spółki. (Thursday, August 11, 2016)
 • 11/2016 - Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. (Thursday, August 11, 2016)
 • 10/2016 - Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. (Thursday, August 11, 2016)
 • 09/2016 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INFRA S.A w dniu 15 czerwca 2016 r (Thursday, June 16, 2016)
 • 08/2016 - Korekta porządku obrad na wniosek akcjonariusza (Friday, May 27, 2016)
 • 07/2016 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał (Monday, May 16, 2016)
 • 06/2016 - Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (Friday, May 13, 2016)
 • 05/2016 - Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. (Thursday, May 12, 2016)
 • 04/2016 - Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2015 (Monday, April 18, 2016)
 • 03/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok (Monday, April 18, 2016)
 • 02/2016 - Raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r. (Wednesday, February 10, 2016)
 • 01/2016 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r (Wednesday, January 13, 2016)
 • 18/2015 - Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (Tuesday, November 17, 2015)
 • 17/2015 - Raport okresowy za III kwartał 2015 r. (Thursday, November 12, 2015)
 • 16/2015 - Zawarcie istotnej umowy ELTUR-SERWIS (Friday, October 16, 2015)
 • 15/2015 - Oświadczenie Zarządu Infra S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki (Monday, August 17, 2015)
 • Załącznik 01 do 15/2015 - Oświadczenie Zarządu Infra S.A. dotyczące odpowiedzi na otrzymane zapytania związane ze spadkiem kursu akcji oraz odnoszącą się do tego bieżącą sytuacją Spółki (Friday, August 14, 2015)
 • 14/2015 - Raport okresowy za II kwartał 2015 r. (Wednesday, August 12, 2015)
 • 13/2015 - Zmiany w Radzie Nadzorczej (Tuesday, August 4, 2015)
 • 12/2015 - Wejście instrumentów finansowych Emitenta w skład indeksu NCIndex (Tuesday, July 21, 2015)
 • 11/2015 - Oświadczenie dot. zasad Dobrych Praktyk (Friday, July 10, 2015)
 • 10/2015 - Informacja o zawarciu umów typu lock-up na akcjach Emitenta. (Wednesday, July 1, 2015)
 • 09/2015 - Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up (Thursday, June 25, 2015)
 • 08/2015 - Wyznaczenie 1 dnia notowań (Friday, June 19, 2015)
 • 07/2015 - Wniosek o 1 dzien notowań (Monday, June 15, 2015)
 • 06/2015 - Wprowadzenie akcji serii A2 i B do obrotu na rynku NewConnect (Sunday, June 14, 2015)
 • 05/2015 - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (Monday, May 25, 2015)
 • 04/2015 - Raportu okresowy za I kwartał 2015 r (Wednesday, May 20, 2015)
 • 03/2015 - Harmonogram publikacji raportów okresowych 2015 (Friday, May 15, 2015)
 • 02/2015 - Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect (Monday, May 4, 2015)
 • 01/2015 - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (Saturday, April 4, 2015)