Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - nie będzie publikowany.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 r.

- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 21 marca 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.