Dokumenty

  • Dobre Praktyki - Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect (Friday, June 26, 2015)
  • Statut - Statut spółki INFRA SPÓŁKA AKCYJNA - Stan na dzień 2015-03-11 (Thursday, April 23, 2015)