Projekty badawczo rozwojowe realizowane przez spółkę INFRA S.A.

W roku 2017 spółka INFRA S.A. nawiązała współpracę z kilkoma ośrodkami naukowymi. Efektem tej współpracy są projekty badawczo rozwojowe, w wyniku których powstaną nowe, innowacyjne systemy uzupełniające dotychczasową ofertę firmy INFRA S.A.

Harmonogramowanie pracy

„Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personelu medycznego niższego rzędu w szpitalach”

Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej, w działaniu 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.