Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd INFRA S.A. zwołuje, w trybie art. 4021 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w czwartek, 28 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24/1, 46-020 Opole.

Dokumenty

  • PLIK - Akt Notarialny
  • PLIK - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  • PLIK - Struktura kapitału zakładowego
  • PLIK - Treść projektów uchwał NWZ
  • PLIK - Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania