Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 lipca 2020 r. o godzinie 09:30 w Kancelarii Notarialnej Marcin Bryła, przy ul. Tadeusza Kościuszki 24, 46-020 Opole.

Dokumenty