Dokumenty

  • 08/2017 - Raport kwartalny IIQ 2017
  • 06/2017 - Raport roczny za rok 2016
  • 01/2017 - Raport kwartalny IVQ 2016
  • 05/2016 - Raport kwartalny IIIQ 2016
  • 04/2016 - Raport kwartalny IIQ 2016
  • 03/2016 - Raport kwartalny IIQ 2016
  • 01/2016 - Raport roczny za rok 2015
  • 04/2015 - Raport kwartalny IVQ 2015
  • 03/2015 - Raport kwartalny IIIQ 2015
  • 02/2015 - Raport kwartalny IIQ 2015