Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram
publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej
wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 9 lutego 2017 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 10 maja 2017 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 10 sierpnia 2017 r.
- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 9 listopada 2017 r.
- Jednostkowy raport roczny za rok 2016 - 31 maja 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie
raportu bieżącego.