Struktura Przychodów

Spółka nie prowadzi żadnej formy sprzedaży zagranicznej oferowanych rozwiązań. W analizie struktury przychodów nie uwzględniono w związku z tym podziału pod względem geograficznym. Całość sprzedaży Spółki dokonuje się na terenie Polski, a rozrachunki prowadzone są wyłącznie w walucie krajowej.

Struktura rodzajowa przychodów

Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów Spółki w okresie od 2011 r. do 2016 r.

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży w okresie 2011 – 2016 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie

2016

2015

2014

2013 *

2012 *

2011 *

Aplikacje własne

210,09

353,83

559,85

239,83

327,91

265,26

Usługi nadzoru autorskiego

192,84

127,16

175,23

206,22

206,73

244,51

Umowy o konserwacje
i stały nadzór autorski

214,65

202,68

219,02

243,48

294,69

345,99

Pozostałe usługi

32,16

45,68

312,32

24,35

27,35

34,02

Sprzedaż towarów

2,58

22,73

10,55

48,05

46,24

51,56

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

652,32

752,08

1276,97

761,93

902,92

941,39

 


*dane poprzednika prawnego Spółki

Struktura rodzajowa przychodów w okresie 2011 – 2016 r.