Akcjonariat

Akcjonariusz

Ilość akcji

Wartość nominalna akcji

Udział w kapitale podstawowym (%)

Liczba głosów

Udział w liczbie głosów (%)

Seria A11

Seria A12

Seria A2

Seria B

Wojciech Franecki

301 292

 

 

 

30 129,20

16,07

602 584

22,93

Maciej Franecki

301 291

 

 

 

30 129,10

16,07

602 582

22,93

Anna Reszczyńska

150 000

 

 

 

15 000,00

8,00

300 000

11,42

Teresa Pietranik

 

169 542

 

 

16 954,20

9,04

169 542

6,45

Stanisław Spyrka

 

202 875

 

 

20 287,50

10,82

202 875

7,72

Pozostali

 

 

375 000

375 000

75 000,00

40,00

750 000

28,54

 

1 125 000

 

375 000

375 000

187 500,00

100,00

2 627 583

100,00


 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A11

752 583

40,14%

1 505 166

57,28%

Seria A12

372 417

19,86%

372 417

14,17%

Seria A2

375 000

20,00%

375 000

14,27%

 Seria B  375 000  20,00%  375 000  14,27%

Suma

1 875 000

100,00%

2 627 583

100,00%